Urdu Vertalingen

- BeŽdigd vertaler
- Urdu taal les
- Literair Vertaler

Welkom! Op deze site vindt u uitgebreide informatie over mijn tolk- en vertaaldiensten en taalcursussen.


* Tolkdiensten vanuit en naar Urdu / Punjabi / Nederlands / Engels

* Vertaaldiensten vanuit en naar Nederlands / Urdu (beŽdigd) / Engels

* Taaltrainingen Urdu / Nederlands voor instellingen en particulieren


De Urdu Vertalingen is ingeschreven als beŽdigd vertaler Urdu bij de Rechtbank Amsterdam, en als register vertaler bij overheidsinstaantie Register Bureau Tolken en Vertalers (RBTV), en als tolk is aangesloten bij het Nederlands Genootschap van Tolk en Vertalers (NGTV).


Mocht u nog meer informatie wenst, neemt u dan gerust contact met me op.